| 
LỊCH SỬ CƯỢC
HỖ TRỢ
GIẢI BÓNG
 
 
Ai đang cược
10 giờ 14 phút
CR7_MU
10.000.000 Gold
Tài trận Villarreal-Real Madrid
10 giờ 53 phút
donal377
15.000.000 Gold
Cược tỉ số Inter Milan - Roma (1-1)
10 giờ 53 phút
donal377
100.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
11 giờ 3 phút
RONGPHUONGBACNO4
6.200.000 Gold
Marseille thua Paris SG
11 giờ 4 phút
DaiChienBQT
20.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
11 giờ 6 phút
tiendotkohet
15.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
11 giờ 10 phút
titititititititi
77.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
11 giờ 12 phút
PHUNGthien
25.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (3-2)
11 giờ 12 phút
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-2)
11 giờ 12 phút
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-1)
11 giờ 13 phút
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-1)
23h04 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Inter Milan-Roma
23h04 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Inter Milan thua Roma
23h04 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Villarreal-Real Madrid
23h04 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Villarreal thua Real Madrid
23h04 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Marseille-Paris SG
23h04 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Marseille thắng Paris SG
23h02 26-02
0909576340
30.100.000 Gold
Xỉu trận Inter Milan-Roma
22h25 26-02
THANH HUY
60.526.000 Gold
Cược tỉ số Man Utd - Southampton (0-0)
21h55 26-02
lenin1111
12.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
21h47 26-02
lenin1111
20.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
21h26 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Villarreal thua Real Madrid
21h25 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Tài trận Villarreal-Real Madrid
21h25 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (3-2)
21h24 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-2)
21h24 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-1)
21h24 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-1)
21h24 26-02
PHUNGthien
100.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
21h23 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Tài trận Marseille-Paris SG
21h23 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-2)
21h23 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (2-2)
21h23 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-1)
21h22 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (2-1)
21h17 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
21h16 26-02
My Wife is a Gangste..
15.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-2)
21h16 26-02
My Wife is a Gangste..
15.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-2)
21h15 26-02
My Wife is a Gangste..
10.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (4-3)
21h15 26-02
My Wife is a Gangste..
15.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-3)
21h15 26-02
My Wife is a Gangste..
20.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-2)
21h15 26-02
My Wife is a Gangste..
10.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (4-2)
21h11 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Man Utd - Southampton (3-0)
21h11 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Man Utd - Southampton (2-0)
21h11 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Man Utd - Southampton (3-1)
21h11 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Man Utd - Southampton (2-1)
21h10 26-02
PHUNGthien
100.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Man Utd-Southampton
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
21h10 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Tài trận Atletico Madrid-Barcelona
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Marseille-Paris SG
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Marseille thắng Paris SG
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Inter Milan-Roma
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Tài trận Villarreal-Real Madrid
21h10 26-02
The Moon
20.000.000 Gold
Villarreal thua Real Madrid
21h10 26-02
The Moon
10.000.000 Gold
Inter Milan thua Roma
21h09 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Atletico Madrid thắng Barcelona
21h09 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (3-2)
21h08 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (2-2)
21h08 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (2-1)
21h08 26-02
PHUNGthien
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (2-1)
20h48 26-02
niemvui888
140.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
20h47 26-02
niemvui888
100.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
20h29 26-02
..LIEN..GIANG..H8Y8Q..
20.100.000 Gold
Tài trận Inter Milan-Roma
20h28 26-02
..LIEN..GIANG..H8Y8Q..
20.100.000 Gold
Tài trận Villarreal-Real Madrid
20h28 26-02
..LIEN..GIANG..H8Y8Q..
20.100.000 Gold
Tài trận Marseille-Paris SG
20h22 26-02
..LIEN..GIANG..H8Y8Q..
20.100.000 Gold
Tài trận Man Utd-Southampton
20h22 26-02
..LIEN..GIANG..H8Y8Q..
20.100.000 Gold
Tài trận Atletico Madrid-Barcelona
20h11 26-02
T?i_Sao_Gi?t_Em
50.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
20h11 26-02
T?i_Sao_Gi?t_Em
50.000.000 Gold
Inter Milan thua Roma
20h10 26-02
T?i_Sao_Gi?t_Em
50.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
19h50 26-02
nguyenteo9
5.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
19h50 26-02
nguyenteo9
100.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
19h48 26-02
nguyenteo9
100.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
18h51 26-02
ken....tien...ty
60.000.000 Gold
Tài trận Tottenham-Stoke City
18h35 26-02
THEMDANONG
10.000.000 Gold
Tài trận Atletico Madrid-Barcelona
17h53 26-02
GaiTrinhNguyen
50.000.000 Gold
Sassuolo thua AC Milan
17h53 26-02
GaiTrinhNguyen
50.000.000 Gold
Tài trận Atletico Madrid-Barcelona
17h53 26-02
GaiTrinhNguyen
100.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
17h49 26-02
Davidle2015
40.000.000 Gold
Sassuolo thua AC Milan
17h49 26-02
Davidle2015
40.000.000 Gold
Tài trận Atletico Madrid-Barcelona
17h49 26-02
Davidle2015
80.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
17h23 26-02
0909576340
30.100.000 Gold
Tài trận Tottenham-Stoke City
17h21 26-02
daigaixuongnui
300.000.000 Gold
Tài trận Tottenham-Stoke City
16h14 26-02
haimap123
10.000.000 Gold
Sassuolo thắng AC Milan
15h47 26-02
haimap123
10.000.000 Gold
Tottenham thắng Stoke City
15h42 26-02
haimap123
10.000.000 Gold
Man Utd thắng Southampton
15h40 26-02
haimap123
10.000.000 Gold
Atletico Madrid thắng Barcelona
14h49 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (3-2)
14h48 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-2)
14h48 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-1)
14h48 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Villarreal - Real Madrid (2-1)
14h46 26-02
caytunglebong
100.000.000 Gold
Marseille thua Paris SG
14h46 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Tài trận Marseille-Paris SG
14h46 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-2)
14h46 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (2-2)
14h45 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (3-1)
14h45 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Marseille - Paris SG (2-1)
14h40 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Tài trận Atletico Madrid-Barcelona
14h40 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (3-2)
14h40 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (3-1)
14h39 26-02
caytunglebong
50.000.000 Gold
Cược tỉ số Atletico Madrid - Barcelona (2-2)