| 
LỊCH SỬ CƯỢC
HỖ TRỢ
GIẢI BÓNG
 
 
 
Qui định
  • Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi có quyền Hủy cược trận đấu đó và sẽ trả lại toàn bộ số Gold gốc các bạn đã đặt cược.

  • Thời gian mở cược: chậm nhất là 6 tiếng trước khi trận đấu diễn ra.

  • Thời gian đóng cược: 60 phút trước khi trận đấu diễn ra.

  • Thời gian trả cược: chậm nhất là 12 tiếng sau khi trận đấu kết thúc.

  • Chúng tôi có quyền thay đổi tỷ lệ ăn/ tỷ lệ chấp của trận đấu trong thời gian mở cược phù hợp theo tình hình cá cược thực tế trên p111.

  • Khi trận đấu đã diễn ra, nhưng bị hủy do thời tiết hay sự cố và có quyết định hủy trận đấu của trọng tài, chúng tôi có quyền Hủy cược, trả lại toàn bộ số Gold gốc các bạn đã đặt cược.

  • Chúng tôi có trách nhiệm thanh toán cược đầy đủ + có quyền truy hồi lại toàn bộ số Gold các bạn nhận được do sơ sót trong quá trình thanh toán cược (nhập sai tỷ số) hoặc cập nhật giờ chưa chính xác (những user tham gia cược sau 60 phút trước khi trận đấu diễn ra sẽ được trả lại cược).

  •